Η Χειρουργική μαστού σήμερα

Η τάση στη χειρουργική μαστού σήμερα είναι η αποκλιμάκωση των χειρουργείων, μιλάμε πλέον για ελάχιστα επεμβατική και εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή. Ο στόχος είναι η πραγματοποίηση τοπικού ελέγχου και η πρόληψη τοπικής και περιοχικής υποτροπής, ώστε να συμβάλλει στην αύξηση του προσδόκιμου και της ποιότητας ζωής των γυναικών. Απαραίτητη για κάθε ογκολογικό χειρουργείο είναι η επίτευξη καθαρών χειρουργικών ορίων (Negative Margin).

Τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων: η ογκεκτομή μαστού και οι μαστεκτομές

Ογκεκτομή/ Ογκοπλαστική

Είναι η χειρουργική αφαίρεση όγκου (κακοήθη ή μη) εντός υγιών ορίων με διατήρηση του μαστού. Η ανάγκη αύξησης του προσδόκιμου και της ποιότητας ζωής των γυναικών οδήγησε στην ανάπτυξη της ογκοπλαστικής χειρουργικής. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στον συνδυασμό ογκολογικής με στοιχεία πλαστικής χειρουργικής για την επίτευξη ενός σωστού ογκολογικού και αισθητικού αποτελέσματος. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την θέση του όγκου.

Μαστεκτομές

Είναι η χειρουργική αφαίρεση ολόκληρου του μαστού σε περιπτώσεις πολυεστιακού καρκίνου ή λόγω θέσης και μεγέθους της κακοήθειας. Τέτοιες περιπτώσεις στην σύγχρονη χειρουργική σπανίζουν.